Profiel

Profiel

Wij zijn specialisten
in het verbeteren van
online marketing
prestaties

Partner van

VIA

Kleurenprofiel

De kleur groen is de opvallendste kleur in Boris zijn kleurenprofiel: harmonie, goed kunnen opschieten met elkaar en inzet honoreren zijn aspecten die hij belangrijk vindt. Hij zet communicatie en overleg in om de sfeer positief te beïnvloeden en elkaar goed te begrijpen. Voor Boris is ieder zijn mening belangrijk. Hij zal op basis van een gedegen afweging, van zowel de voordelen als de nadelen, een beslissing maken over de volgende stap. Pas als de groene drijfveer is voldaan kan Boris overstappen naar de volgende: de blauwe drijfveer.

Waar Boris van groen amper negatieve aspecten ziet, ziet hij van de blauwe drijfveer bijna evenveel negatieve als positieve aspecten. De blauwe drijfveer staat voor structuur en afspraken, loyaliteit, het belang van details en zaken afwerken. Hij zet dit in om de groene te versterken. Duidelijk afspraken maken, iets willen doen voor een ander en weten wat je aan elkaar hebt versterkt volgens hem de sfeer. Maar aan de andere kant ziet Boris hier ook de negatieve aspecten van in: met dat soort afspraken ben je geneigd om iedereen over dezelfde kam te scheren. Dat wringt met de groene drijfveer waarin hij graag de eigenheid van zijn collega’s wil benadrukken. Hierdoor werkt Boris gestructureerd aan een actieplan en volgt dit nauwlettend op. Hij is ten alle tijden op de hoogte waar een project staat en wat de volgende stappen zijn tot succes.

Boris van der Weij

 • Innovatief

  Kan complexe situaties aan, kan door modelmatige aanpak snel werken, kan in veel onzekerheid werken, kan veel dingen tegelijk.

 • Resultaat

  Is gedreven en doelgericht, zoekt alle mogelijkheden om resultaat te behalen, denkt steeds na over eigen positie, verliest tegenspelers niet uit het oog.

 • Krachtig

  Kan goed knopen doorhakken, handelt snel en daadkrachtig, reageert primair, beschermt zijn naasten.

 • Mensgericht

  Is goed in staat groepsgevoel en harmonie te creëren, betrekt anderen in activiteiten, coördineert en voorkomt onnodige competitie.

 • Stabiliteit

  Kan mensen binden, creëert hechte verbanden, begrijpt diepere waarden van menselijk samenzijn, heeft gevoel voor tradities en historische waarden.

 • Structuur

  Is consequent, betrouwbaar, voorspelbaar en volhardend, geeft goede voorbeeld, loyaal.

 • Holistisch

  Kan snel bijdragen leveren in complexe opdrachten, vertoont geen egoïsme of geldingsdrang, bindt zich niet aan ideologie.

SCROLL