Profiel

Profiel

Wij zijn specialisten
in het verbeteren van
online marketing
prestaties

Partner van

VIA

Kleurenprofiel

Succes- en resultaatgerichtheid zijn belangrijke sterke aspecten voor Jaap-Willem en het zal dan ook niet snel té opportunistisch zijn. Harmonie en verbinding, maar ook communicatie en overleg zijn hierbij belangrijk, maar hierin overdrijven hoeft voor Jaap-Willem niet. Samen met anderen visies uitwerken en planningen op lange en middellange termijn bespreken aan de hand van modellen en theorieën, geven Jaap-Willem energie. Samen sparren is voor hem de kers op de taart. Hierbij is hij wel geneigd eerst zélf autonoom een standpunt in te nemen of mening te vormen.

Voor Jaap-Willem is het belangrijk dat er niet te veel vast gehouden wordt aan tradities en het verleden, vooruitkijken is wat hij zegt.

Jaap Willem v/d Plasse

 • Innovatief

  Kan complexe situaties aan, kan door modelmatige aanpak snel werken, kan in veel onzekerheid werken, kan veel dingen tegelijk.

 • Resultaat

  Is gedreven en doelgericht, zoekt alle mogelijkheden om resultaat te behalen, denkt steeds na over eigen positie, verliest tegenspelers niet uit het oog.

 • Krachtig

  Kan goed knopen doorhakken, handelt snel en daadkrachtig, reageert primair, beschermt zijn naasten.

 • Mensgericht

  Is goed in staat groepsgevoel en harmonie te creëren, betrekt anderen in activiteiten, coördineert en voorkomt onnodige competitie.

 • Stabiliteit

  Kan mensen binden, creëert hechte verbanden, begrijpt diepere waarden van menselijk samenzijn, heeft gevoel voor tradities en historische waarden.

 • Structuur

  Is consequent, betrouwbaar, voorspelbaar en volhardend, geeft goede voorbeeld, loyaal.

 • Holistisch

  Kan snel bijdragen leveren in complexe opdrachten, vertoont geen egoïsme of geldingsdrang, bindt zich niet aan ideologie.

SCROLL