Disclaimer

Specialisten in het verbeteren van online marketing prestaties

Onze klanten
Wie volgt?
Energetica Natura Eco-Point Morres Brico Hello Archie Saman Groep Roompot Landal GreenParks GrootPlezier Bloovi INNO Veritas NRV Rondreizen Energetica Natura Eco-Point Morres Brico Hello Archie Saman Groep Roompot Landal GreenParks GrootPlezier Bloovi INNO Veritas NRV Rondreizen
disclaimer

Deze website is eigendom van Envoker BV.

Contactgegevens:

Envoker BV
Schuverweg 2
4462HK Goes

Telefoon: +31 6 14 18 06 24
E-mail: info@envoker.com

Envoker BV (Kamer van Koophandel 65380843) verleent je hierbij toegang tot www.envoker.com en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Door de toegang tot en het gebruik van www.envoker.com verklaar je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van www.envoker.com, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Envoker BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op www.envoker.com is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Envoker BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via www.envoker.com niet beschikbaar zou zijn, zal Envoker BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Envoker BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op www.envoker.com.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via www.envoker.com ter beschikking wordt gesteld, kan je hiervoor contact opnemen via het contactformulier.

De inhoud van www.envoker.com kan te allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Envoker BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Envoker BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website, www.envoker.com, kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Envoker BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Envoker BV hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Meer informatie over privacy vind je in de Privacy Policy.

Het gebruik van cookies.

www.envoker.com maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies vind je in de Cookie beleid.

SCROLL