Privacy policy

Specialisten in het verbeteren van online marketing prestaties

Onze klanten
Zij gingen je voor
NRV Rondreizen Hello Archie INNO Saman Groep Landal GreenParks Eco-Point Brico Morres Roompot Energetica Natura Bloovi Veritas GrootPlezier NRV Rondreizen Hello Archie INNO Saman Groep Landal GreenParks Eco-Point Brico Morres Roompot Energetica Natura Bloovi Veritas GrootPlezier
privacy policy

Privacy policy Envoker BV

Envoker BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via het formulier worden ingevuld gebruiken we Form Builder van Fork CMS. Gegevens die worden opgevraagd via het formulier op www.envoker.com zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen en je vragen en/of opmerkingen verwerken.

We verzamelen de volgende informatie:

  • Naam
  • E-mailadres

Als je een contactformulier op www.envoker.com invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Envoker BV uitwisselt via www.envoker.com, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het https-protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden veilig opgeslagen in de database van een beveiligde Fork CMS omgeving.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op www.envoker.com. Daarbij optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR/AVG, heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR/AVG en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Envoker BV nooit te herleiden zijn naar jou als individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via een contactformulier op de www.envoker.com als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door Envoker BV verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met Envoker BV hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kan je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van je kan krijgen en kan gebruiken.

In het geval dat je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van www.envoker.com de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Envoker BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op www.envoker.com. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Envoker BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt. Voor meer informatie, bekijk ook onze disclaimer.

Auteursrecht

De inhoud van www.envoker.oom, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Envoker BV of rechthoudende derden.

Cookie Verklaring

www.envoker.com maakt gebruik van cookies. Envoker BV gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Je kunt jouw persoonlijke voorkeuren omtrent cookies aanpassen via ons cookiebeleid.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit ook doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de betreffende websites van de browsers zelf.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@envoker.com.

SCROLL