Profiel

Profiel

Wij zijn specialisten
in het verbeteren van
online marketing
prestaties

Partner van

VIA

Kleurenprofiel

Voor Alexia is de wereld een plek waar alles in harmonie gaat en iedereen goed met elkaar kan opschieten. Ze vermijdt conflicten en zet in op het sluiten van compromissen en ieder een plaats geven. Weten wat anderen voelen is belangrijker dan resultaat, interesse in elkaars privéleven leidt tot meer onderling begrip en tot een goede verstandhouding.

Alexia zet haar blauwe kant in om structuur, afspraken en ordening om te zetten zodat dit de harmonie en de goede sfeer te versterkt. Dat afspraken voor iedereen gelden voorkomt spanningen en conflicten. Ze blijft ook heel nuchter; zoek het niet in nieuwe oplossingen of alternatieven, wat bestaat is meestal bruikbaar en daarom als basis goed genoeg.

Alexia Kuizenga

 • Innovatief

  Kan complexe situaties aan, kan door modelmatige aanpak snel werken, kan in veel onzekerheid werken, kan veel dingen tegelijk.

 • Resultaat

  Is gedreven en doelgericht, zoekt alle mogelijkheden om resultaat te behalen, denkt steeds na over eigen positie, verliest tegenspelers niet uit het oog.

 • Krachtig

  Kan goed knopen doorhakken, handelt snel en daadkrachtig, reageert primair, beschermt zijn naasten.

 • Mensgericht

  Is goed in staat groepsgevoel en harmonie te creëren, betrekt anderen in activiteiten, coördineert en voorkomt onnodige competitie.

 • Stabiliteit

  Kan mensen binden, creëert hechte verbanden, begrijpt diepere waarden van menselijk samenzijn, heeft gevoel voor tradities en historische waarden.

 • Structuur

  Is consequent, betrouwbaar, voorspelbaar en volhardend, geeft goede voorbeeld, loyaal.

 • Holistisch

  Kan snel bijdragen leveren in complexe opdrachten, vertoont geen egoïsme of geldingsdrang, bindt zich niet aan ideologie.

SCROLL