Profiel

Profiel

Wij zijn specialisten
in het verbeteren van
online marketing
prestaties

Partner van

VIA

Kleurenprofiel

Van groen ziet Danny niet veel negatieve aspecten. Té groen wordt het in zijn ogen niet snel. Danny vindt het prettig om te werken in een goede sfeer. Wanneer er harmonie is komt Danny het beste tot zijn recht. Begrip hebben voor elkaar en voor elkaars mening is belangrijk en dit verwacht hij ook van anderen. Harmonie en communicatie zijn key voor Danny.

De tweede kleur in Danny’s acceptatieprofiel is paars. Hier ziet hij wel de mindere aspecten van in, wellicht omdat paars geklemd zit tussen twee drijfveren die wel eens op gespannen voet kunnen staan: groen en oranje. Paars daarentegen drukt een verlangen uit naar veiligheid, voor gedegen leiderschap, voor procedures en systemen die altijd werkten. Met Danny zijn paarse drijfveer drukt hij zijn voorkeur uit voor werken met een kleine groep mensen, waardoor hij een goede fit is in het team van Envoker. Danny’s derde drijfveer is oranje. Echter houdt zijn groene drijfveer oranje wel aan de teugel: ieders inbreng is belangrijk - samen haal je meer resultaat dan alleen.

Danny Matenahoru

 • Innovatief

  Kan complexe situaties aan, kan door modelmatige aanpak snel werken, kan in veel onzekerheid werken, kan veel dingen tegelijk.

 • Resultaat

  Is gedreven en doelgericht, zoekt alle mogelijkheden om resultaat te behalen, denkt steeds na over eigen positie, verliest tegenspelers niet uit het oog.

 • Krachtig

  Kan goed knopen doorhakken, handelt snel en daadkrachtig, reageert primair, beschermt zijn naasten.

 • Mensgericht

  Is goed in staat groepsgevoel en harmonie te creëren, betrekt anderen in activiteiten, coördineert en voorkomt onnodige competitie.

 • Stabiliteit

  Kan mensen binden, creëert hechte verbanden, begrijpt diepere waarden van menselijk samenzijn, heeft gevoel voor tradities en historische waarden.

 • Structuur

  Is consequent, betrouwbaar, voorspelbaar en volhardend, geeft goede voorbeeld, loyaal.

 • Holistisch

  Kan snel bijdragen leveren in complexe opdrachten, vertoont geen egoïsme of geldingsdrang, bindt zich niet aan ideologie.

SCROLL